90 0

Суудлын мэдрэлийн өвдөлт

Суудлын мэдрэлийн өвчин гэж юу вэ? Сээр нуруу хоорондын зай нарийсаж улмаар…