335 0

Бөөрний архаг үрэвсэл

Бөөрөнд байрлах олон жижиг шүүгч түүдгэнцэрүүд үрэвсэхийг бөөрний архаг үрэвсэл…
224 0

Бөөрний дутагдал

Бөөр нь цусан дахь илүүдэл бодисыг шүүх чадвараа алдахыг “бөөрний дутагдал”…
349 0

Элэгний хатуурал

Элэгний хатуурал буюу цирроз нь элэгний эрүүл эс аажмаар холбогч эдээр солигдож,…