77 0

Төрөлхийн зүрхний гажгууд

Төрөлхийн зүрхний гажигтай хүүхэд төрөх нь сүүлийн жилүүдэд элбэг болж байна.…