222 0

Доод мөчдийн венийн судасны эмгэг

Доод мөчдийн венийн судасны эмгэг үүсэхэд венийн судас бүдүүрч томорно. Биеийн…