243 0

Умайн гадуурх жирэмслэлт

Жирэмслэлт гэдэг нь өндгөвчөөс эм бэлгийн эс гадагшилж, үрийн сувгаар дамжин…