387 0

Умайн ургацаг

Умайн ургацаг гэдэг нь умайн дотор хананд ургасан эд юм. Умайн дотор ханан дахь эсүүд…