1Умайн ургацаг
Өвчлөл
Умайн ургацаг гэдэг нь умайн дотор хананд ургасан эд юм. Умайн дотор ханан дахь эсүүд хэт их үржсэнээр, бөөгнөрч ургацаг үүснэ. Ургацаг нь ихэвчлэн хоргүй байх боловч хорт хавдар болох эрсдэлтэй. Үүнээс гадна умайн ургацагаас үүдэн үргүй болох тохиолдол гарах ба ургацагаа авахуулснаар жирэмслэх боломжтой болно. Умайд үүссэн ургацаг нь 1мм-с гольфийн бөмбөг шиг том хэмжээтэй байж болох бөгөөд умайн ханатай нэг үзүүрээрээ эсвэл угаараа холбоотой байна. Ургацаг нь умайн дотор байрлах боловч […]