321 0

Улаан хоолойн сөөргөө

Улаан хоолойн сөөргөө үрэвсэл (Gastroesophageal reflux disease - GERD) нь улаан хоолойноос ходоод…
461 0

Уушгины буглаа

Бактерийн гаралтай халдвар авснаар уушгинд идээт хөндий үүсэхийг уушгины буглаа…
637 0

Уушгины хатгалгаа

Уушги үрэвсэж, уушгины цулцангийн зарим хэсэг улайж, хавагнан үйл ажиллагаа нь…
642 0

Гуурсан хоолойн үрэвсэл /Бронхит

Гуурсан хоолойн үрэвсэл буюу бронхит нь агаар дамжуулах замд гадны янз бүрийн…