84 0

Улаан хоолойн сөөргөө

Улаан хоолойн сөргөөт үрэвсэл (Gastroesophageal reflux disease - GERD) нь улаан хоолойноос ходоод…
88 0

Уушгины буглаа

Бактерийн гаралтай халдвар авснаар уушгинд идээт хөндий үүсэхийг уушгины буглаа…
172 0

Уушгины хатгалгаа

Уушгины хатгалгаа нь уушги үрэвссэнээс үүддэг өвчин юм. Ханиалгаж, халуурч,…
124 0

Бронхит

Гуурсан хоолойн салст бүрхүүл үрэвсдэг амьсгалын замын өвчин юм.  Үрэвссэн бүрхүүл…