75 0

Дунд чихний үрэвсэл

Чихний хэнгэрэг болон дотоод чихний хооронд бактерийн болон вирус орон үрэвсэхийг…