232 0

Чих шуугилт

Чихэнд дүнгэнэх, хонх дуугарч байгаа мэт чимээ сонсогдох, удаан хугацаагаар шүгэлдэх чимээ…