250 0

Хамар дайврын архаг үрэвсэл

Хамар дайврын архаг үрэвсэл гэдэг нь 12 долоо хоногоос дээш хугацаанд үргэлжилсэн…