1Өсвөр насны хямрал
Өвчлөл
Шилжилтийн нас буюу 12-оос дээш насны хүүхдийн бие махбод болон сэтгэл зүйд нь олон янзын өөрчлөлт явагдаж байдаг. Энэ өөрчлөлттэй холбоотойгоор цочирдох, сэтгэл санаа тогтворгүй болох, аливаа зүйлийг хүлээн авах, дасан зохицох чадварт нь хямрал үүсдэг байна. Үүнийг өсвөр насны хямрал гэх бөгөөд үндсэн хоёр хэсэгт хувааж үздэг. Бэлгийн бойжилтын хямрал Нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд өөрийгөө тодорхойлохын […]