1Шээс задгайрах
Өвчлөл
Энгийн үед бие засдагаас илүү ойр ойрхон давтамжтай бие засах хүсэл төрөхийг, эсвэл найтаах, чанга ярих үед шээс дусагнахыг шээс задгайрах гэдэг. Хэвийн хэмжээгээр эсвэл бага хэмжээтэй бие засч болох бөгөөд шөнөдөө ойр ойрхон бие засах нь ажиглагдана.