1Давсагны хэт ачаалал
Өвчлөл
Давсагны хэт ачаалал гэдэг нь гэнэт бие засах мэдрэмж ойр ойрхон төрөх өвчин юм. Гэнэтийн бие засах хүсэл нь маш хүчтэй төрөх тул шээс алдах, дусагнах тохиолдол ажиглагддаг. Энэ нөхцөл үүсэх шалтгаан нь шээсээ удаан барих, их хэмжээний шингэн уух зэргээс үүссэн байж болдог.