180 0

Давсагны хэт ачаалал

Давсагны хэт ачаалал гэдэг нь гэнэт бие засах мэдрэмж ойр ойрхон төрөх өвчин…