82 0

Заг хүйтэн

Заг хүйтэн буюу гонорей нь Neisseria gonococcus-оор үүсгэдэг бэлгийн замын халдварт өвчин…
94 0

Бөөрний өгсөх замын халдвар

Бөөрний өгсөх замын халдвар гэдэг нь шээсний суваг эсвэл давсагнаас дээш бөөр…