1Буйлны үрэвсэл
Өвчлөл
Буйлны үрэвсэл / periodontitis/ нь элбэг тохиолддог хөнгөн явцтай шүдний ойролцоох эдийн үрэвсэлт өвчин юм. Өөрөөр хэлбэл шүдний суурь болон эргэн тойрны буйл улайж хавдан зовиур шаналгаа үүсгэхийг хэлнэ.  Хэрэв буйлны үрэвсэл хүндэрвэл буйлны эдийн хүнд явцтай эмгэгүүдэд шилжих эсвэл шүд унахад хүргэдэг.