242 0

Шүд цооролт

Шүдний хатуу эдийн эрдсийн алдагдлын улмаас гадаргуу зөөлөрч нүх гарах буюу…