1Улаан хоолойн сөөргөө
Өвчлөл
Улаан хоолойн сөөргөө үрэвсэл (Gastroesophageal reflux disease – GERD) нь улаан хоолойноос ходоод хүрэх замд байрлах ходоодны хунигч булчин суларсны улмаас үүсдэг өвчин юм. Энэ өвчнөөс үүдэлтэйгээр хүчиллэг шүүс ялгарах, цээж хорсох зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Мөн жирэмсэн эмэгтэйчүүд тохиолдоно. Эмч нар зарим хүмүүст өрцний ивэрхийнээс болж улаан хоолойн сөргөөт үрэвсэл үүсдэг гэж үздэг. Ихэнх тохиолдолд энэ өвчин нь амьдралын хэв маягаа […]