1Түрүү булчирхайн томрол
Өвчлөл
Түрүү булчирхай нь эрэгтэй хүний нөхөн үржихүйн эрхтний нэг бөгөөд давсагны доод хэсэгт шээсний сувгийг хүрээлэн оршдог хушганы хэмжээтэй эрхтэн юм. Түрүү булчирхайн хоргүй томрол нь эрчүүдэд нас ахихад түгээмэл тохиолддог эмгэг. Томорсон түрүү булчирхай нь давсагнаас шээс гарах урсгалыг саатуулах, шээхэд хүндрэлтэй шинж тэмдгүүдийг учруулна.