1Ясны хугарал
Өвчлөл
Гадны нөлөөллөөс эсвэл ясны эмгэг бүтцийн улмаас ясны бүрэн бүтэн байдал алдагдаж гэмтэхийг “ясны хугарал” гэнэ. Хугарлыг ил болон далд гэж ангилж үздэг. Ил хугарал: Яс хугарч, хугарсан ясны үзүүрүүд нь арьсыг нэвт цоолон ил гарч харагдахыг хэлнэ. Далд хугарал: Хүчтэй доргилт битүү гэмтлийн улмаас арьсанд шарх үүсэлгүйгээр яс хугарахыг хэлнэ. Энэ үед арьс улайж хавдсан, өвдөлт ихтэй байдаг. Үүнийг танихад төвөгтэй […]
2Яс хугарах үед үзүүлэх анхны тусламж
Өвчлөл
Хэрэв яс хугарсан бол ил ба далд хугарлын алинаас ч үл хамааран гэмтлийн эмнэлэгт хүргэх шаардлагатай. Улаанбаатар хотын хэмжээнд “Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв” , “Мөнгөн гүүр” болон MBG эмнэлэгт ясны хугарлын гэмтэлтэй хүнийг хүлээж авдаг. Дараах тохиолдолд түргэн тусламж дуудна. (Түргэн тусламж – 103) Гэмтлийн дараа цус алдаж байгаа бол Бага зэрэг хүрэх төдийд өвдөлт мэдрэгдэж байгаа бол Гар хөлийн хэлбэр алдагдаж, мурийсан бол Яс […]