315 0

Ясны хугарал

Гадны нөлөөллөөс эсвэл ясны эмгэг бүтцийн улмаас ясны бүрэн бүтэн байдал алдагдаж…
182 0

Яс хугарах үед үзүүлэх анхны тусламж

Хэрэв яс хугарсан бол ил ба далд хугарлын алинаас ч үл хамааран гэмтлийн эмнэлэгт…