1Тулай
Өвчлөл
Үеэр улайж, хүчтэй өвдөх шинж тэмдэг ажиглагдах өвчнийг тулай гэнэ. Ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд ажиглагддаг.  Тулай нь хэнд ч тохиолдож болох ба хэрх өвчний нэг хэлбэр гэж үздэг. Бүх насны эрчүүд болон цэвэршсэн эмэгтэйчүүд энэ өвчнөөр өвчлөх нь элбэг байна. Хөлийн эрхий хуруу халуу оргиж шөнө дунд сэрэх, бага зэрэг хөндөх төдийд өвдөх, хавдах байдлаар […]