1Үений үрэвсэл
Өвчлөл
Үе мөчний өвчин эмгэг дотроос түгээмэл тохиолддог нь яс, үений үрэвсэл юм. Ялангуяа 60-аас дээш насны хүмүүст аажим хэлбэрээр үений үрэвсэл явагдах нь элбэг тохиолддог. Яс, үений үрэвсэл нь зөвхөн нэг үеийг гэмтээх буюу тодорхой нэг газар гэмтсэнээс дахин дахин үрэвсэж өвдөлт өгөх зовиуртай. Биеийн аль ч хэсгийн үе үрэвсэж болох бөгөөд ихэвчлэн гар, өвдөг, […]
2Тулай
Өвчлөл
Үеэр улайж, хүчтэй өвдөх шинж тэмдэг ажиглагдах өвчнийг тулай гэнэ. Ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд ажиглагддаг.  Тулай нь хэнд ч тохиолдож болох ба хэрх өвчний нэг хэлбэр гэж үздэг. Бүх насны эрчүүд болон цэвэршсэн эмэгтэйчүүд энэ өвчнөөр өвчлөх нь элбэг байна. Хөлийн эрхий хуруу халуу оргиж шөнө дунд сэрэх, бага зэрэг хөндөх төдийд өвдөх, хавдах байдлаар […]