69 0

Үений мултрал

Олон шалтгааны улмаас үений бүрэн бүтэн байдал алдагдаж, үеийг үүсгэж буй ясны…
71 0

Ясны шохойжилт

Үений доорх мөгөөрсөнд цусны эргэлт очоогүйгээс үхчих үзэгдлийг ясны шохойжилт…