1Үений мултрал
Өвчлөл
Үе үүсгэж байгаа яснуудын харьцаа алдагдахыг үений мулралт гэнэ. Үе мултрал нь нийт гэмтлийн дотор 1.5-3 хувийг эзэлдэг. Тэр дундаа дээд мөчдийн мултрал 7-8 дахин илүү тохиолддог байна. Үений мултралыг хэлбэрээр нь хагас болон бүтэн гэж ангилдаг. Бүтэн: Үе үүсгэж байгаа бүх яснууд гадаргаараа зөрж байрласан байна. Хагас: Үеийг үүсгэж буй яснуудын гадарга хагас эсвэл дутуу зөрж […]
2Ясны шохойжилт
Өвчлөл
Үений доорх мөгөөрсөнд цусны эргэлт очоогүйгээс үхчих үзэгдлийг ясны шохойжилт гэнэ. Энэ өвчнөөр ихэвчлэн хүүхдүүд болон хөгшин настай хүмүүс өвчилнө. Ясны шохойжилт нь үений үрэвсэл болох эрсдэлтэй. Хэрэв өвдөг, тохойгоор эсвэл бусад үеэр байнга өвдөж байвал эмчид заавал хандах хэрэгтэй.