245 0

Үений мултрал

Үе үүсгэж байгаа яснуудын харьцаа алдагдахыг үений мулралт гэнэ. Үе мултрал нь…
515 0

Хайрст үлд

“Хайрст үлд” нь арьсны эсүүдийн гуужих, нөхөн ургах давтамж өөрчлөгдөх дархлааны…