66 0

Үений мултрал

Олон шалтгааны улмаас үений бүрэн бүтэн байдал алдагдаж, үеийг үүсгэж буй ясны…
82 0

Хайрст үлд

Хайрст үлд гэдэг нь арьсны эсүүдийн гуужих, нөхөн ургах давтамж өөрчлөгдөх өвчин…