1Үений мултрал
Өвчлөл
Үе үүсгэж байгаа яснуудын харьцаа алдагдахыг үений мулралт гэнэ. Үе мултрал нь нийт гэмтлийн дотор 1.5-3 хувийг эзэлдэг. Тэр дундаа дээд мөчдийн мултрал 7-8 дахин илүү тохиолддог байна. Үений мултралыг хэлбэрээр нь хагас болон бүтэн гэж ангилдаг. Бүтэн: Үе үүсгэж байгаа бүх яснууд гадаргаараа зөрж байрласан байна. Хагас: Үеийг үүсгэж буй яснуудын гадарга хагас эсвэл дутуу зөрж […]
2Хайрст үлд
Өвчлөл
“Хайрст үлд” нь арьсны эсүүдийн гуужих, нөхөн ургах давтамж өөрчлөгдөх дархлааны системийн өвчин бөгөөд арьсны гадаргуу дээр эд эсүүд хуралдан улайж, маш ихээр загатнуулдаг толбо, тууралт хэлбэрээр илэрдэг. Зарим хэсгийн үлд эдгэрч байхад зарим нь гарч эхлэх байдлаар удаан хугацаанд үргэлжилдэг, архаг явцтай өвчин юм. Энэ өвчнийг бүрэн эмчлэх арга шинжлэх ухаанд нэвтрээгүй байгаа бөгөөд […]