1Эстрогений илүүдэл
Өвчлөл
Эстрогенийг “эм бэлгийн даавар’” , харин тестостероныг “эр бэлгийн даавар” гэдэг. Хэдийгээр уг дааврууд хүйсээр тодорхойлогдон нэрлэгдэж байгаа боловч хоёулаа эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст байдаг. Дунджаар эмэгтэйчүүдэд эстроген дааврын түвшин өндөр, харин эрэгтэйчүүдэд тестостероны түвшин өндөр байдаг байна. Хүний биеийн даавруудын түвшин хэлбэлзэж байдаг. Тэдгээр нь тэнцвэртэй байгаа үед бие махбод зохих ёсоор ажилладаг. Харин дааврын […]
2Хавтгай улаан үлд
Өвчлөл
Хавтгай улаан үлд нь архаг удаан явцтай шалтгаан нь тодорхойгүй арьсны өвчин юм. Цөөн тохиолдолд сульфонамид антибиотик ба хэрх өвчний эсрэг эм зэрэг зарим эмийн гаж нөлөөний улмаас үүсэх магадлалтай гэж үздэг. Арьсны бүх өвчний дотор өвчлөлийн байдлаараа 1%-ийг эзэлдэг гэж үздэг. Хавтгай улаан үлд өвчнөөр ихэвчлэн 30-60 насны хүмүүс өвчилдөг байна.
3Д витамины дутагдал
Өвчлөл
Д аминдэм нь хүний бие махбодийн хэвийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай тосонд уусдаг аминдэм юм. Бусад аминдэмээс ялгаатай нь Д аминдэм даавартай төстэй үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд биеийн эс бүрд түүнийг хүлээн авах тусгай рецептор байдгаараа онцлог. Дэлхий нийтэд цусны сийвэн дэх Д аминдэмийн хэмжээ ≥30 нг/мл байхыг хэвийн гэж үздэг бол <20 нг/мл-аас бага хэмжээтэй […]