255 0

Тэмбүү

Тэмбүү нь /Treponema pallidum/ бактериар үүсгэгдэг архаг удаан явцтай хүний биеийн бүх…
195 0

Өндгөвчний хатууралт уйланхай хам шинж

Нас биед хүрсэн эмэгтэйчүүдэд элбэг тохиолдох энэ хам шинжийн үеэр өндгөн эс…