1Дутуу төрөлт
Өвчлөл
Жирэмсний тээлтийн 22-37 долоо хоногийн хооронд умайн базлалт жигдэрч, умайн хүзүү нимгэрч нээгдэн төрөлтийн үйл ажиллагаа эхэлж, жирэмсний тээлтийн хугацааг гүйцээлгүй хүүхэд төрөхийг дутуу төрөлт гэж нэрлэдэг. Хэвийн тохиолдолд жирэмслэлт нь 40 долоо хоног үргэлжилдэг. Жил бүр 15 сая нярай буюу 10 нярай тутмын нэг нь жирэмсний тээлтийн 37 долоо хоногоос өмнө хугацаанд мэндэлдэг байна. […]