1Үтрээний үрэвсэл
Өвчлөл
Эмэгтэй хүний үтрээнд хэвийн үед тодорхой хэмжээний бичил биет, бактери байдаг. Харин бактерийн халдвар орох, бичил биетийн хэмжээ хэт нэмэгдэх нь үтрээний хэвийн байдлыг алдагдуулж үтрээний үрэвсэл үүсгэдэг. Үтрээнээс их хэмжээний ялгадас гарах, загатнах, хорсож өвдөх шинж тэмдэг нь үртээнд үрэвсэл явагдаж буйн илрэл юм.