1Трихомониаз
Өвчлөл
Трихомониаз нь бактерийн гаралтай бэлгийн замын халдварт өвчин юм. Заг хүйтэн, тэмбүү, хламид зэрэг бусад бэлгийн замын халдварт өвчнүүдтэй хавсарч явагддаг онцлогтой. Эмэгтэйчүүдийн хувьд эвгүй үнэртэй зүйл үтрээнээс гарах, загатнах, бие засахад өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Харин эрчүүдийн хувьд шинж тэмдэг илрэхгүй байх тохиолдол элбэг байдаг.