286 0

Ясны шохойжилт

Үений доорх мөгөөрсөнд цусны эргэлт очоогүйгээс үхчих үзэгдлийг “ясны шохойжилт” гэнэ.…