Сулралтай болсноор бэлгийн амьдрал зогсох уу?

Эрчүүдийн амьдралд багагүй нөлөө…