Төрөлт эхэлж байгааг хэрхэн мэдэх вэ?

Таны бие төрөлтөнд сарын өмнөөс бэлдэж…

Жирэмсний үеийн өтгөн хаталт

Миний өтгөн яагаад хатаад байгаа…

Жирэмсний үеийн фолийн хүчлийн хэрэглээ

Фолийн хүчил гэж юу вэ? Фолийн хүчил…