Төрөлт эхэлж байгааг хэрхэн мэдэх вэ?

Төрөлт эхэлж байгааг хэрхэн мэдэх вэ?

Таны бие төрөлтөнд сарын өмнөөс бэлдэж…
Жирэмсэн үед өтгөн хаталт

Жирэмсний үеийн өтгөн хаталт

Миний өтгөн яагаад хатаад байгаа…
Би илүүдэл жинтэй жирэмсэн
Жирэмсэн үеийн фолийн хүчлийн хэрэглээ

Жирэмсний үеийн фолийн хүчлийн хэрэглээ

Фолийн хүчил гэж юу вэ? Фолийн хүчил…