logo

"Ойр ойрхон бага шээх" шинж тэмдэг

test

"Ойр ойрхон бага шээх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Давсагны үрэвсэл буюу цистит

ДАВСАГНЫ ҮРЭВСЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Давсаг нь бактерийн халдвар авч, цаашлаад үрэвсэх үзэгдлийг давсагны үрэвсэл гэнэ. Давсагны үрэвсэл нь төвөгтэй, өвдөлт ихтэй байх бөгөөд хэрэв халдвар бөөрлүү дамжвал аюултай нөхцөл үүсд