logo

"Ойр ойрхон сэрэх" шинж тэмдэг

test

"Ойр ойрхон сэрэх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Нойргүйдэл

НОЙРГҮЙДЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Нойргүйдэл гэдэг нь унтахыг хүссэн боловч удаан унтаж чадахгүй сэрэх, унтаж чадахгүй байх өвчин юм. Нойргүйдлийн үед унтаж амарч чадаагүй хирнээ сэрэх тохиолдол элбэг байна. Нойргүйдэлд үүдэн сэтгэлзүйн тогтворгүй байд