logo

"Хацар дээр хөндүүртэй зүйл гарах" шинж тэмдэг

test

"Хацар дээр хөндүүртэй зүйл гарах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Уруулын хомхой

УРУУЛЫН ХОМХОЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Уруулын хомхой гэдэг нь уруул дээр болон уруулын эргэн тойронд жижиг цэврүү үүсдэг вирусийн гаралтай өвчин юм. Эдгээр цэврүүнүүд нь нэг газар бөөгнөрөх бөгөөд цэврүү хагарахад тав тогтож өвдөж эхэлдэг. Ур