logo

"Хуруу өвдөх" шинж тэмдэг

test

"Хуруу өвдөх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Мэдрэлийн ёзоорын дарагдал

МЭДРЭЛИЙН ЁЗООРЫН ДАРАГДАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Мэдрэлийн эргэн тойрны эдүүдэд хэт ачаалал үүсэн дарагдахад мэдрэлийн ёзоорын дарагдал үүсдэг. Энэ даралт нь мэдрэлийн үйл ажиллагааг саатуулан өвдөлт мэдрэгдэх, бадайрах, хүчгүй бол

Хумс шигдэх эмгэг

ХУМС ШИГДЭХ ЭМГЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Хумс шигдэлт нь ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд ажиглагддаг. Хурууны хумс үзүүрээрээ арьсанд шигдэж улмаар улайх, хавдах шинж тэмдэг илэрнэ. Хөнгөн хэлбэрийн шигдэж ургасан хумсыг өөрийн зүгээс арга хэмжээ ав