logo

"Арьс хатуурах" шинж тэмдэг

"Арьс хатуурах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Хөлдөлт

ХӨЛДӨЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Хөлдөлт гэдэг нь арьс болон арьсны доорх өөхөн давхарга хүйтэн зүйлд удаан хугацаанд хүрснээс, хүйтэн газар удаан хугацаанд байснаас, хөлдөөх чанартай химийн бодист хүрснээс үүдэн гэмтэхийг хэлнэ. Ихэнх тохиолдолд гар хөлийн хуруу,