logo

"Арьс шархлах" шинж тэмдэг

"Арьс шархлах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Шарх

ШАРХ Гадны шалтгааны улмаас арьс салст, булчин гэх мэт зөөлөн эдүүд гэмтэж, бүрэн бүтэн байдлаа алдахыг шарх гэж хэлдэг. Шархны эдгэрэлт нь тухайн хүний биеийн эсэргүүцэл, анхны тусламжийг хэрхэн үзүүлсэн, шарх бохир зүйлээр үүсгэ