logo

"Арьсан дээр хаг үүсэх" шинж тэмдэг

test

"Арьсан дээр хаг үүсэх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Арьсны үрэвслүүд

АРЬСНЫ ҮРЭВСЛҮҮД ГЭЖ ЮУ ВЭ? Арьсны үрэвслүүдийн ерөнхий нэршлийг дерматит гэнэ. Олон шалтгааны улмаас янз бүрийн байдлаар арьсны үрэвсэл илэрч болох бөгөөд ихэвчлэн арьс улайж, загатнан, хавдах шинж тэмдэг илэрдэг. Үрэвссэн арьс хуурайшин хатуурч, ул