амны хөндийн эрүүл мэнд

Хэрхэн 70 нас хүртлээ өөрийн шүдээ хадгалах вэ?

Амны хөндийн эрүүл мэнд, шүдний арчилгаа…